TZ-Projekt

Biuro projektowe „TZ” PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI świadczy kompleksowe usługi z zakresu projektowania architektoniczno – budowlanego – od koncepcji, poprzez projekt budowlany, aż do projektu wykonawczego. Od momentu założenia biuro projektowe zrealizowało ponad 50 projektów wszelkich branż poczynając od budownictwa mieszkaniowego poprzez budownictwo przemysłowe, usługowe oraz użyteczności publicznej.

Oprócz projektowania Firma „TZ” PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA INWESTYCJI zajmuje się również całościową obsługą inwestycji: od uzyskania decyzji o warunkach zabudowy aż do momentu uprawomocnienia się pozwolenia na budowę.  Wraz z dokumentacją projektową wykonujemy niezbędne uzgodnienia wymaganych przyłączy, zjazdów z dróg, uzgodnienia rzeczoznawców ds. sanitarno – higienicznych, bhp i ergonomii a także zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Opracowane projekty budowlane posiadają wymagane branże niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.

Poniżej przedstawiamy pełną ofertę firmy:

 • projekty budynków mieszkalnych jedno i wielorodzinnych
 • projekty budynków usługowych
 • projekty budynków przemysłowych i magazynowych
 • projekty obiektów komercyjnych i biurowych
 • projekty budynków edukacyjno-oświatowych
 • projekty obiektów sportowych
 • projekty budynków i obiektów dla rolnictwa
 • projekty konstrukcji inżynierskich
 • projekty wykonawcze i warsztatowe konstrukcji żelbetowych , stalowych i drewnianych
 • projekty rozbudowy, przebudowy, remontów i modernizacji wszelkich obiektów budowlanych
 • projekty zjazdów
 • adaptacje projektów gotowych
 • projekty zagospodarowania
 • inwentaryzacje, ekspertyzy  techniczne i oceny stanu technicznego
 • projekty instalacji wewnętrznych i zewnętrznych
 • świadectwa charakterystyki energetycznej

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.tz-projekt.pl, gdzie mogą się Państwo dowiedzieć na temat firmy.